کار عمیق – اصول رسیدن به موفقیت در دنیایی پر آشوب

169,000 تومان

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
کار عمیق - اصول رسیدن به موفقیت در دنیایی پر آشوب
کار عمیق – اصول رسیدن به موفقیت در دنیایی پر آشوب