باجه کتاب، رفیق کتاب‌بازِ تو

دنبال چه کتابی میگردی ؟

نخست ج
نخست ج
نخست ج

مجموعه کتاب نبرد با شیاطین

معرفی مجموعه 10 جلدی نبرد با شیاطین

«نبرد با شیاطین» رمان دلهره آور که توسط «دارن شان»، نویسنده مجموعه پرفروش های نیویورک تایمز ، نوشته شده است.
گرابس گرادی با موهای قرمز، از سن خودش بزرگتر است . وقتی آخرهفته با خانواده همسفر نمی‌شود، هرگز فکرش را نمی‌کند که قرار است سفری وحشتناک در تاریکی را تجربه کند.شیاطین و گرگ ها و کابوس های بیدار او را تعقیب می‌کنند و زندگی ش را تهدید می‌کنند.