نردبان شکسته (چگونه نابرابری بر طرز فکر،زندگی و مرگ ما تاثیر می گذارد)

159,000 تومان

شما با خرید این کتاب 7 امتیاز کسب می کنید
نردبان شکسته (چگونه نابرابری بر طرز فکر،زندگی و مرگ ما تاثیر می گذارد)
نردبان شکسته (چگونه نابرابری بر طرز فکر،زندگی و مرگ ما تاثیر می گذارد)