ترقی در محیط کار مجازی (نکاتی ساده و کارآمد برای دورکاری ثمربخش)

76,000 تومان

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
ترقی در محیط کار مجازی (نکاتی ساده و کارآمد برای دورکاری ثمربخش)
ترقی در محیط کار مجازی (نکاتی ساده و کارآمد برای دورکاری ثمربخش)