90 افسانه برای نوجوانان

180,000 تومان

در این مجموعه، 90 افسانه از آسیای میانه، ترکمن صحرا، ویتنام، کره، و ژاپن گرد آمده است. بعضی از این افسانه ها عبارتند از: پینه دوز و پسرک پهلوان، کچل و تاجر خسیس، چهل دروغ، هدیه کلاغ ها، بز جادوگر، جزیره عروس و مردی که نمی خواست بمیرد.

شما با خرید این کتاب 9 امتیاز کسب می کنید
90 افسانه برای نوجوانان
90 افسانه برای نوجوانان