یک قطره امید

164,000 تومان

چاهی در شهر وجود دارد که در قدیم مردم اعتقاد داشتند اگر سکه‌ای در آن بیندازی و آرزو کنی، آرزویت برآورده می‌شود. هنوز هم کسانی هستند که قدرت چاه را باور دارند و آرزوهایشان را در گوش چاه زمزمه می‌کنند…
داستان های نوجوانان آمریکایی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
یک قطره امید
یک قطره امید