مجموعه 3جلدی یاران پیامبر – داوود امیریان – انتشارات خراسان

75,000 تومان

مجموعه یاران پیامبر تلفیقی است از تاریخ و داستان، تاریخی که حقیقت است و داستانی که مکمل تاریخ است.داستان پردازی در این کتاب ریشه در واقعیت ها دارد. واقعیت های تاریخی به پردازش داستانی وارد شده است؛ نه آن سان که از حقیقت تاریخی چیزی نماند و نه آن سان که خیال پردازی جای حقیقت را بگیرد.بنابراین این اثر یک رمان تاریخی است و ترکیبی از تاریخ و صحنه پردازی داستانی.

این مجموعه از سه عنوان کتاب جذاب

جلد اول: در مصاف گرگ ها  (242 صفحه)
جلد دوم: شهری پر از مهربانی و مبارزه (263 صفحه)
جلد سوم: مقابله با پیمان شوم ( 192 صفحه)
که به هم پیوسته می باشند تشکیل شده است.

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

مجموعه 3جلدی یاران پیامبر - داوود امیریان - انتشارات خراسان
مجموعه 3جلدی یاران پیامبر – داوود امیریان – انتشارات خراسان

تموم شد :(