گفت‌و‌گوی جادوگر بزرگ با ملکه‌ی جزیره‌ی رنگ‌ها

40,000 تومان

کمک کن تا اسمی برای جزیره‌ام انتخاب کنم! رهی به سمت جزیره‌ی گنج می‌رود تا کار مهمی انجام بدهد که نمی‌داند چیست؛ اما او خیلی خوب می‌داند که در پایان آن کار، با پولی که به دست می‌آورد، می‌تواند یک دوچرخه‌ی 24 دنده‌ی نارنجی سایز 26 بخرد. پس مثل ماتیفوی نیرومند،‌با سینه‌ی ستبر و پاهایی چون دو تنه‌ی نیرومند درخت و مشت‌هایی مانند دو پتک پولادین به راه می‌افتد…
داستانهای فارسی،قرن 14

شما با خرید این کتاب 2 امتیاز کسب می کنید
گفت‌و‌گوی جادوگر بزرگ با ملکه‌ی جزیره‌ی رنگ‌ها
گفت‌و‌گوی جادوگر بزرگ با ملکه‌ی جزیره‌ی رنگ‌ها