گرگ بد گنده(چهار سابقه دار 9)

105,000 تومان

آسمان سیاه می‌شود.
شهر به لرزه درمی‌آید.
از هر سو صدای جیغ به گوش می‌رسد.
گرگ، محبوب دل‌های عالم، باید چیزهای زیادی را توضیح دهد.
چیزهای مهم؟ بله!
چیزهای بد؟ قطعاً!

شما با خرید این کتاب 5 سکه کسب می کنید
چهار سابقه دار 9 (گرگ بد گنده)
گرگ بد گنده(چهار سابقه دار 9)

105,000 تومان