کیومرث – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 15) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

اولین شاهِ شاهنامه است. او خانه‌اش را درون کوه‌ها ساخته بود و سعی می‌کرد با خوش‌رفتاری و مهربانی، مردم را در کنار هم جمع کند. فرزندی به نام سیامک داشت و پادشاهی‌اش سی‌ سال طول کشید…
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
کیومرث – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 15) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(