کوهستان وحشت(درجست و جوی دلتورا 5)

50,000 تومان

ارباب سايه‌ها بر سرزمين دلتورا حکومت مي‌کند. فقط ليف، باردا و جاسمين مي‌توانند اين سرزمين را از دست نيروهاي اهريمني نجات دهند. براي اين کار آنها بايد هفت گوهر جادويي را پيدا کنند و سرجايشان، يعني روي کمربند جادويي دلتورا برگردانند…

شما با خرید این کتاب 2 امتیاز کسب می کنید
کوهستان وحشت(درجست و جوی دلتورا 5)
کوهستان وحشت(درجست و جوی دلتورا 5)