کوهستان وحشت(درجست و جوی دلتورا 5)

50,000 تومان

ارباب سايه‌ها بر سرزمين دلتورا حکومت مي‌کند. فقط ليف، باردا و جاسمين مي‌توانند اين سرزمين را از دست نيروهاي اهريمني نجات دهند. براي اين کار آنها بايد هفت گوهر جادويي را پيدا کنند و سرجايشان، يعني روي کمربند جادويي دلتورا برگردانند…

شما با خرید این کتاب 2 سکه کسب می کنید
درجست و جوی دلتورا 5 (کوهستان وحشت)
کوهستان وحشت(درجست و جوی دلتورا 5)

50,000 تومان