کلبه ی عمو تام

385,000 تومان

در دوران رواج برده‌داری در آمریکا، آقای شلبی، مزرعه‌دار خوش‌قلب، بدهکار می‌شود و سفته‌هایش به دست مردی می‌افتد که تاجر برده است. لیزا که از قضیه مطلع شده، شبانه به همراه فرزندش می‌گریزد اما عموتام که اربابش را درک می‌کند، به فروش خود اعتراضی نمی‌کند؛ اگرچه نمی‌داند چه سرنوشت تلخی در انتظارش است…
داستانهای آمریکایی،قرن 19م

شما با خرید این کتاب 19 امتیاز کسب می کنید
کلبه ی عمو تام
کلبه ی عمو تام