سرای سرداران(کمان سورن 1)

60,000 تومان

کمان سورن از مجموعه کتاب های سرداران نامی است که به منظور آشنایی با اساطیر تهیه شده است،که در کتاب نخست آن سورنا سردار نامی ایرانی را در دلاوری ها و حماسه آفرینی های تاریخی خود، همراهی می کنیم و از زندگی پر افتخار و پر حادثه ی وی الگو خواهیم گرفت و به نژاد ایرانی خود بخاطر حضور سردارانی شجاع چون سورنا، افتخار خواهیم کرد.

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

سرای سرداران(کمان سورن 1)
سرای سرداران(کمان سورن 1)

تموم شد :(