مجموعه کتاب کمیک سرداران نامی ایران – آریو برزن – دلاور پارس

35,000 تومان40,000 تومان

اثری است از محمود برآبادی با تصویرگری سعید رزاقی و چاپ انتشارات خراسان. کتاب حاضر با هدف آشنایی نوجوانان با زندگی سرداران نام آور ایران زمین نگاشته شده است. اسکندر مقدونی که مانند پدرش آرزو داشت آسیا و ایران را به چنگ آورد هنگامی که متوجه شد اختلافات داخلی در ایران زیاد و قدرت شاه ضعیف شده تصمیم گرفت به ایران حمله کند، اما آریو برزن و سپاهش در این جنگ خوش می درخشند و تا آخرین نفس مقاومت می کنند.

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
مجموعه کتاب کمیک سرداران نامی ایران - آریو برزن - دلاور پارس
مجموعه کتاب کمیک سرداران نامی ایران – آریو برزن – دلاور پارس
35,000 تومان40,000 تومان انتخاب گزینه‌ها