حماسه، سرآغاز (پتش خوآرگر 1)

150,000 تومان

پاهای پسرک از وحشت قفل شده بودند و دست‌هایش می‌لرزیدند. اگر برمی‌خاست و به سوی درخت دیگری می‌دوید، غول بی‌تردید او را می‌دید و با دوقدم به او می‌رسید و اگر همان‌جا می‌ماند غول چند ثانیه‌ی دیگر بالای سرش بود! در همین فکرها بود که ناگهان دو دست نیرومند از فراز همان درخت، بر سرش فرود آمدند و پیش از اینکه صدایی از او برآید دهان و کمرش را گرفتند و با یک حرکت بالای شاخه‌ها بردند.

شما با خرید این کتاب 7 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

حماسه، سرآغاز (پتش خوآرگر 1)
حماسه، سرآغاز (پتش خوآرگر 1)

تموم شد :(