غول بزرگ مهربان

210,000 تومان

اولین غولی که چشمش بهت بیفته، با دو تا انگشت می‌گیردت و می‌خوردت! غول بزرگ مهربان از آن غول‌هایی نیست که استخوان آدم‌ها را قرچ و قورچ می‌جوند. او غولی مهربان و بی‌آزار است و سوفی از این بابت شانس آورده، چون اگر به جای او، غول‌هایی مثل خون تو شیشه‌کن، گوشت قلنبه‌خور و یا… دزدیده بودندش تا حالا یک لقمه‌ی چپ شده بود! اما سوفی دلش مثل سیر و سرکه می‌جوشد. نگرانی‌اش این است که غول‌هایی می‌خواهند بروند انگلستان و همه‌ی بچه‌های کوچولو موچولوی خوشگل را بیندازند بالا و قرچ و قورچ…”
داستانهای انگلیسی،قرن20م
برنده جایزه تصویرگری هانس کریستین آندرسن

شما با خرید این کتاب 10 امتیاز کسب می کنید
غول بزرگ مهربان
غول بزرگ مهربان