کتابدار آشویتس

259,000 تومان

نوجوانی چهارده ساله به نام «دیتا» که عاشق کتاب ها است، داوطلب می شود که از هشت کتاب باارزش و ممنوعه مراقبت کند، در حالی که به خوبی می داند که اگر «نازی ها» او را با کتاب ها پیدا کنند، مرگش حتمی خواهد بود…

شما با خرید این کتاب 12 امتیاز کسب می کنید
کتابدار آشویتس
کتابدار آشویتس