کتابدار آشویتس

130,000 تومان

نوجوانی چهارده ساله به نام «دیتا» که عاشق کتاب ها است، داوطلب می شود که از هشت کتاب باارزش و ممنوعه مراقبت کند، در حالی که به خوبی می داند که اگر «نازی ها» او را با کتاب ها پیدا کنند، مرگش حتمی خواهد بود…

شما با خرید این کتاب 6 سکه کسب می کنید

تموم شد :(