چاه تاریکی (دروازه‌ی مردگان 3)

220,000 تومان

او در حد توان خودش عاصی و طغیانگر است و نقشه‌ی فرار می‌کشد، نوجوانی که قربانی جهل شده و او را از خانواده‌اش دزدیده‌اند و فروخته‌اند. آشنایی او با میرزا حسن رشدیه که دلسوز مردم و مملکت است این روحیه‌ی تحول‌خواه را در او تربیت می‌کند…
داستان های فارسی،قرن14

شما با خرید این کتاب 11 امتیاز کسب می کنید
چاه تاریکی (دروازه‌ی مردگان 3)
چاه تاریکی (دروازه‌ی مردگان 3)