پیکان زرد

19,000 تومان

کتاب «پیکان زرد» رمانی نوشته ی «ویکتور پلوین» است که نخستین بار در سال 1993 وارد بازار نشر شد. قطاری در روسیه به نام «پیکان زرد»، بدون هیچ آغاز یا پایانی مشخص، به سوی مقصد خود—پلی ویران—در حرکت است. پیاده شدن ممکن نیست چون قطار هیچ توقفی ندارد…

تموم شد :(

پیکان زرد
پیکان زرد

تموم شد :(