پیتر و شکارچیان ستاره

125,000 تومان

طی سفری پرحادثه و ماجراهای تکان دهنده بر دریاهای سراسر خروشان و در جزیره ای متروک، پسری یتیم به نام پیتر و دوست مرموزش که به تازگی با او همراه شده دسته دسته دزدان دریایی را شکست می دهند تا رازی، سربه مهر بماند و جهانی از شر، در امان…

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید
پیتر و شکارچیان ستاره
پیتر و شکارچیان ستاره