پندراگن (کتاب سوم:دنیای بدون جنگ)

103,000 تومان

دایی، بابي را نيز همراه با خود به اين سفرها مي برد. بابي هنوز از اولين تجربه پر ماجرايش در دندارن برنگشته خود را در قلمرو کلرال مي يابد، در کره پهناوري که سراسر آن را آب فرا گرفته است…

شما با خرید این کتاب 5 امتیاز کسب می کنید
پندراگن (کتاب سوم:دنیای بدون جنگ)
پندراگن (کتاب سوم:دنیای بدون جنگ)