پندراگن (کتاب دوم:فار شهر گمشده)

79,000 تومان

بابي پندراگن 14 ساله مانند پسرهاي ديگر هم سالش نيست. دايي بابي مسافر است و چنانچه بابي آموخته معناي آن اين است که دايي پرس در طي سفرهايي که مي رود، هر جا با مشکل وسيع و دامنه داري برخورد کند، مسئوليت حل آن را بر عهده دارد…

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
پندراگن (کتاب دوم:فار شهر گمشده)
پندراگن (کتاب دوم:فار شهر گمشده)