پندراگن (کتاب دهم:سربازان هالا)

187,000 تومان

نُه کتاب بزرگ. نُه قلمروي خطرناک. نُه ماجراي غريب. همه به اين ختم مي‌شوند. تمام پيروزي‌ها. تمام شکست‌ها. تمام هيجان‌ها و نااميدي‌ها و اميدها و درماندگي‌ها و ترس‌ها. تک‌تکِ کارهاي بابي پندراگن و تک‌تکِ لحظاتِ نفس‌گيرِ ماجراجويي‌هايش در فضا و زمان او را به اين پايانِ حماسي رسانده است…

شما با خرید این کتاب 9 امتیاز کسب می کنید
پندراگن (کتاب دهم:سربازان هالا)
پندراگن (کتاب دهم:سربازان هالا)