پدیده و پدیدار – من فلسفه زندگی – کاوه رستمی – غزاله بیگدلو – نشر پی نما – نشر پینما

25,000 تومان

پدیده و پدیدار یکی از کتاب‌های مجموعه من، فلسفه، زندگی به قلم دکتر کاوه رستمی است. کتاب‌های این مجموعه که توسط نشر پی نما به چاپ رسیده است، قصد دارند کودکان را با فلسفه زندگی و تفکر نقادانه آشنا کنند.

شما با خرید این کتاب 1 سکه کسب می کنید
بادبادک ها - من فلسفه زندگی - کاوه رستمی - غزاله بیگدلو - نشر پی نما نشر پینما
پدیده و پدیدار – من فلسفه زندگی – کاوه رستمی – غزاله بیگدلو – نشر پی نما – نشر پینما

25,000 تومان