پاییز مزه ی خرمالو می دهد

40,000 تومان

رمانی برای نوجوانان که از زبان پسری به نام یونس روایت می شود و ماجرای آن در روزهای پیش از انقلاب روایت می شود…

شما با خرید این کتاب 2 امتیاز کسب می کنید
پاییز مزه ی خرمالو می دهد
پاییز مزه ی خرمالو می دهد