پالی فینک بزرگ

175,000 تومان

این پالی فینک افسانه‌ای کیست که بچه‌ها از او یک قهرمان ساخته‌اند؟کیتلین در مدرسه‌ای کوچک ثبت‌نام می‌کند که کلاس هفتمش فقط ده دانش‌آموز دارد و تمام دانش‌آموزها از پسری به ‌نام پالی فینک حرف می‌زنند…
داستان های انگلیسی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
پالی فینک بزرگ
پالی فینک بزرگ