و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود

110,000 تومان

زمانی یکی ازبت‌های زندگی من گفت:«یکی از بدترین چیزهای پیری این است که دیگر هیچ ايده‌ی تازه‌ای به ذهنم نمی‌رسد»…

شما با خرید این کتاب 5 امتیاز کسب می کنید
و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود
و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود