و جشن بدتر از مرگ(دختر خاندان گات 2 )

160,000 تومان

ایدا همراه پدرش لُرد گات، یک عالمه خدمتکار و حداقل شش‌هفت تا شبح در عمارت غم‌کده‌ی مخوف زندگی می‌کند. این‌بار همه در تدارک جشن ماه بَدر و مسابقه‌ی بزرگ شیرینی‌پزی غم‌کده‌ی مخوف‌اند…
شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
و جشن بدتر از مرگ(دختر خاندان گات 2 )
و جشن بدتر از مرگ(دختر خاندان گات 2 )