هفت چیز مهم

151,000 تومان

آرتور تی اوونز آجری برداشت و آن را به سمت مرد آشغال‌جمع‌کن انداخت. آرتور دلایل خودش را داشت و آجر هم به بازوی مرد آشغالی خورد، نه سرش. اما هیچ‌کدام از این مسائل برای قاضی اهمیتی نداشت، او می‌خواست آرتور را برای همیشه به مرکز بفرستد…
داستانهای کودکان انگلیسی،قرن 20م
نامزد جایزه
در فهرست کتاب های منتخب

شما با خرید این کتاب 7 امتیاز کسب می کنید
هفت چیز مهم
هفت چیز مهم