هفت خوان و خرده ای

19,000 تومان

داوود، پسرکی روستایی است که دلش می‌خواهد مثل دوستش کهزاد، شجاع باشد. روزی با هم برای شکار به کوه می‌روند و شب، چشم‌هایی در تاریکی برق می‌زنند. هفت‌خوان و خرده‌ای، مجموعه‌ای است از داستان‌های کوتاه و به هم پیوسته که در کنار هم، داستانی بلند را تشکیل می‌دهند…

هفت خوان و خرده ای
هفت خوان و خرده ای