هشدارهیولاها آزاد می شوند!

69,000 تومان

«فِرِدی لیدل» در مدرسه‌ی جدیدش خیلی احساس تنهایی می‌کند. فقط «مانی واسکز» با او دوست است و بقیه مسخره‌اش می‌کنند؛ مخصوصاً «جردن»، «کوئینسی» و «نینا»! او آن‌ها را دشمن خونی خود می‌داند…
داستان های آمریکایی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
هشدارهیولاها آزاد می شوند!
هشدارهیولاها آزاد می شوند!