هزارتوی پن

140,000 تومان

نفست را حبس کن، اوفلیا! رمان هزارتوی پَن به درد آدم‌های زودرنج و دل‌رحم نمی‌خورد. مناسب منتقدان بی‌اعتقاد به داستان‌های پریان یا ناباوران به نیروهای خیر هم نیست. هزارتوی پَن برای آدم‌های بی‌باکی چون شما است که چشم در چشم پلیدی، در هر شکل و اندازه‌ای، می‌دوزند…
داستان های نوجوانان آمریکایی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 7 سکه کسب می کنید
هزارتوی پن
هزارتوی پن

140,000 تومان