هری پاتر و محفل ققنوس (جلد اول)

175,000 تومان

 ماجراى جلد سوم از مجموعه «هرى پاتر و محفل ققنوس» از آن جا آغاز ميشود كه كلاس آمادگى در برابر جادوى سياه منحل ميشود. هرى اين كلاس را براى مبارزه در برابر ولدمورت قاتل پدر و مادرش تشكيل داده بود، اما پروفسور آمبريج ـ بازرس وزارت سحر و جادو به وجود كلاس پى ميبرد و آن را منحل ميكند…

شما با خرید این کتاب 8 سکه کسب می کنید
هری پاتر و محفل ققنوس 1
هری پاتر و محفل ققنوس (جلد اول)

175,000 تومان