نمایش هولناک اسطوره ی دهه هشتادی

117,000 تومان

روشنک عاشق بازیگری است، عاشق مشهورشدن. پیشنهاد نصفهنیمهای هم از هالیوود دارد اما برای نشاندادن تواناییاش مجبور میشود بازیگری را از قهوهخانهای متروکه در خارج از شهر آغاز کند. در ابتدا همهچیز خوب پیش میرود تا اینکه او و دوستانش پی میبرند موجودی اسرارآمیز توی قهوهخانه قایم شده است…

شما با خرید این کتاب 5 امتیاز کسب می کنید
نمایش هولناک اسطوره ی دهه هشتادی
نمایش هولناک اسطوره ی دهه هشتادی