نقشه‎‌ی نابودی ماه

164,000 تومان

در سال 2113 بیشتر مردم با ماشین های پرنده تردد می‎کنند. خانه هایشان هوشمند است و لباس‎های مخصوص تن می‎کنند. اما خانواده‎ی لئو از این دسته افراد نیستند. آن‎ها هنوز در گذشته مانده اند و این قضیه لئو را به شدت کلافه کرده است!
داستان های نوجوانان آمریکایی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
نقشه‎‌ی نابودی ماه
نقشه‎‌ی نابودی ماه