نفرین دفراش (دشت پارسوا 3)

38,000 تومان

سایه پرسید: «خودتی ماندانا؟» آهنگ صدایش آشنا بود. سایه نزدیک شد و چیزی درون ماندانا فرو ریـخت. این خوابی بود که باید هر چه سریع‌تر از آن بیدار می‌شد. زمزمه کرد: «تو اینجا چی کار می‌کنی؟! چقدر تغییر کرده‌ای!»..

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
نفرین دفراش (دشت پارسوا 3)
نفرین دفراش (دشت پارسوا 3)