نجات ارداس 5 (خیانت بزرگ)

در جزایر صدگانه خورشید می‌درخشد، اما هنوز هم راهِ پیش رو مبهم است. کانر، اَبِک، میلین و رولان برای پیدا‌کردن طلسم‌های قدرتمند به سرتاسر دنیا سفر کرده‌اند تا آن‌ها به دست دشمن نیفتند…
داستانهای کودکان آمریکایی،قرن 21م
از پرفروش ترین های نیویورک تایمز