نبرد آتش و یخ (گرگ های یخی)

83,000 تومان

آندرس 12 ساله، تبدیل به یکی از گرگ‎های یخی شده است و خواهرش را اژدها های آتشین، اسیر خود کرده اند. راینا، علاوه بر اینکه تنها قوم و خویش آندرس حساب می‎شود، صمیمی‎ترین دوست او نیز هست…
داستان های استرالیایی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
نبرد آتش و یخ (گرگ های یخی)
نبرد آتش و یخ (گرگ های یخی)