نان آور( دختران کابلی 1 )

22,000 تومان

کتاب «نان آور»، نخستین رمان از رمان‌های سه‌گانه‌ی «دختران کابلی» است.
مرد، میان او و نور خورشید ایستاد. پروانه قبل از دیدن او، سایه‌اش را حس کرده بود. سرش را برگرداند و بر سر آن مرد دستار سیاه مخصوص افراد طالبان را دید. تفنگی روی عرض سینه‌اش قرار داشت؛ به همان ترتیبی که کیف رودوشی پدرش روی سینه‌اش قرار می‌گرفت…

شما با خرید این کتاب 1 سکه کسب می کنید
رمان های سه گانه دختران کابلی 1 (نان آور)
نان آور( دختران کابلی 1 )

22,000 تومان