مهارت های خفن (تقریبا) (تام گیتس10)

160,000 تومان

آخر نیمسال تحصیلی است و تام حسابی خوش‌حال. قرار است تعطیلات را به شهرک ساحلی صنوبرپوش بروند. اما همیشه همه‌چیز همان‌طور که برنامه می‌ریزی جلو نمی‌رود. سفر غافل‌گیرکننده‌ای در انتظار تام است…
شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
مهارت های خفن (تقریبا) (تام گیتس10)
مهارت های خفن (تقریبا) (تام گیتس10)