من نوکر بابا نیستم!

24,000 تومان

در روستایی‌ بسته‌ای‌ پول‌ از جیب‌ پدری‌ خسیس‌ و سخت‌گیر توی‌ چاه‌ مستراح‌ می‌افتد. هیچ‌کس‌ حاضر نمی‌شود توی‌ چاه‌ برود. پدر تصمیم‌ می‌گیرد یکی‌ از بچه‌هایش‌ را با زور توی‌ چاه‌ بفرستد…

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

من نوکر بابا نیستم!
من نوکر بابا نیستم!

تموم شد :(