منحنی خلاقیت (چگونه ایده ی درست را در زمان درست پرورش دهیم)

132,000 تومان

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید
منحنی خلاقیت (چگونه ایده ی درست را در زمان درست پرورش دهیم)
منحنی خلاقیت (چگونه ایده ی درست را در زمان درست پرورش دهیم)