مغازه دار (9 داستان کوتاه)

9,000 تومان

داستان های این کتاب، اغلب با تم اجتماعی و نیم نگاهی به برخی اخلاقیات جامعه به نگارش درآمده و با مخاطب عام به خوبی ارتباط برقرار می کند و از لحنی صمیمی و روایتی رئال از دنیای پیرامون ما برخوردار است

مغازه دار (9 داستان کوتاه)
مغازه دار (9 داستان کوتاه)