مزرعه ی حیوانات

33,000 تومان

مزرعه ی مانر همانند تمام مزرعه هاست، جز اینکه مالکش، آقای جونز، همواره مست است و کارگرانش بی کفایت اند و حیواناتش زیر یوغ ظلم هستند…

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
مزرعه ی حیوانات
مزرعه ی حیوانات