مروارید

75,000 تومان

دسته‌ای از ماهی‌ها از کف دریا و نزدیک صدف‌ها می‌چرخند تا با گوشت صدف‌هایی که صیادان رها می‌کنند، سیر شوند. تشکیل این مرواریدها نتیجه‌ی یک اتفاق ساده است، پیدا کردنشان هم حاصل بخت و اقبال؛ نوازش دست خداوند یا خدایان یا هر دو برپشت آدمی…
داستانهای آمریکایی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
مروارید
مروارید