مجموعه کتاب کمیک مدرسه زندگی 2 – همراه دوست

10,000 تومان

این کتاب، داستان طنز و جالبی در مورد دو هم کلاسی است که از قضا یکی از آنها بسیار منظم و قانونمند است و یکی از آنها شلخته و کمی بی انضباط!

برای بیشتر آشنا شدن با این دو پسر بچه ی دوست داشتنی باید به مدرسه زندگی بیایید و خودتون از نزدیک داستان جالب آنها را مشاهده کنید.

تموم شد :(

مجموعه کتاب کمیک مدرسه زندگی 2 - همراه دوست
مجموعه کتاب کمیک مدرسه زندگی 2 – همراه دوست

تموم شد :(