مجموعه داستان کمیک مثل آباد – دزدی که به دزد بزنه میشه شاه دزد

10,000 تومان

تو هنوز دهنت بوی شیر میده نیم وجبی!

مجموعه 3جلدی مثل آباد برای فراموش نشدن ضزب المثل های کهن ایرانی، داستان های جالب و طنزی را تنظیم کرده است.

چکیده فرهنگ هر ملتی رو میشه از توی ضرب المثلهای اون ملت پیدا کرد؛ بنابراین سعید رزاقی، نویسنده و تصویرگر خوش ذوق، مجموعه ی سه جلدی مثل آباد را طراحی کرد تا با ضرب المثل هامون و داستان آنها بیشتر رفیق باشیم و فراموششون نکنیم.

تموم شد :(

مجموعه داستان کمیک مثل آباد - دزدی که به دزد بزنه میشه شاه دزد
مجموعه داستان کمیک مثل آباد – دزدی که به دزد بزنه میشه شاه دزد

تموم شد :(