مجموعه 4 جلدی کمیک سرداران نامی ایران – انتشارات خراسان

140,000 تومان160,000 تومان

مجموعه کامیک سرداران نامی ایران، با هدف آشنایی نوجوانان با زندگی سرداران نامی ایران فراهم آمده است.
سردارانی که هر یک در دوره ای از تاریخ نقش برجسته ای در پاسداری از آب و خاک سرزمین مان ایران داشته اند. شخصیت هایی که در راه عظمت ایران زمین کوشیده اند.

هر کدام از عناوین بسیار جذاب این مجموعه:

  1. آریو برزن؛ دلاور پارسی
  2. سورنا؛ سردار خستگی ناپذیر
  3. بهرام چوبین؛ دلاوری از سرزمین ری
  4. طاهر ذوالیمینین؛ سرداری با دو شمشیر

می باشد که در توضیحات به صورت کامل در مورد هر عنوان کتاب توضیح داده شده است.

شما با خرید این کتاب 7 سکه کسب می کنید
آریو برزن سورنا طاهر ذوالیمینین بهرام چوبین سعید رزاقی موسسه فرهنگی هنری خراسان انتشارات خراسان پینماشاپ پی نماشاپ کامیک کمیک
مجموعه 4 جلدی کمیک سرداران نامی ایران – انتشارات خراسان