مجموعه دوجلدي خون خراب

360,000 تومان

وقتي کورمورن استرايک براي ديدار با خانواده‌اش به کورتوال سفر مي‌کند، زني به اميد يافتن مادرش، از او درخواست کمک مي‌کند. مادرش مارگو بامبورو در سال ????، به طور مرموزي گم شده است.
استرايک هرگز به هيچ پرونده‌ي خاک خورده‌اي رسيدگي نکرده است، چه رسد به پرونده‌اي جامانده در چهل سال قبل. اما به رغم احتمال ضعيف موفقيت در اين پرونده، وسوسه مي شود و آن را مي‌پذيرد و اين نيز به فهرست پرونده‌هايي اضافه مي‌شود که استرايک و شريکش رابين الاکوت در دست رسيدگي دارند…
شما با خرید این کتاب 18 امتیاز کسب می کنید
مجموعه دوجلدي خون خراب
مجموعه دوجلدي خون خراب