مجموعه کتاب کمیک مدرسه زندگی 3 – صدسال به این سال ها

10,000 تومان

این کتاب، داستان طنز و جالبی در مورد دو هم کلاسی است که از قضا یکی از آنها بسیار منظم و قانونمند است و یکی از آنها شلخته و کمی بی انضباط!

برای بیشتر آشنا شدن با این دو پسر بچه ی دوست داشتنی باید به مدرسه زندگی بیایید و خودتون از نزدیک داستان جالب آنها را مشاهده کنید.

تموم شد :(

مجموعه کتاب کمیک مدرسه زندگی 3 - صدسال به این سال ها
مجموعه کتاب کمیک مدرسه زندگی 3 – صدسال به این سال ها

تموم شد :(